Het bleek niet voor iedereen even makkelijk en logisch een kind/leerling na de Kick-behandeling op de juiste manier te begeleiden. Dit had soms als resultaat dat kinderen op termijn niet helemaal het gewenste resultaat bereikten. Om dit in de toekomst te kunnen voorkomen, heb ik een aanvullend programma ontwikkeld. Dit duurt ongeveer drie maanden.

Tijdens deze periode heb ik wekelijks een sessie met de leerling. Thuis is het de bedoeling telkens een week lang dagelijks ongeveer een half uur te oefenen met de meegekregen oefeningen. De bijzondere benodigde hulpmiddelen worden door mij uitgeleend, voorbeelden zijn Lirekaarten en Meskerborden. Van de meer gewone hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld papier en (kleur)potloden verwacht ik dat mensen het thuis hebben.

Oefenen gaat altijd met begeleiding, dus dit vraagt ook wat van bijvoorbeeld een begeleidende ouder. Maar bedenk, een maand of drie, een half uur per dag, dat is best te overzien.

Wat wordt er dan geoefend? Dat is heel verschillend. Het gaat een heel klein beetje om lezen, maar verder grotendeels om het spelenderwijs oefenen van vaardigheden die het lezen en schrijven ondersteunen. Denk aan grove en fijne motoriek, sensorische activiteiten, ritme en balans oefeningen, links/rechts coördinatie, en nog veel meer. Het programma is aan de ene kant doorlopend en opbouwend, aan de andere kant juist heel erg gevarieerd. Ik zorg ervoor dat het zoveel mogelijk aansluit bij de mogelijkheden, leeftijd en ontwikkeling van de betreffende leerling.

Het is belangrijk dat tijdens deze therapeutische periode de oude oefenmethodes even worden losgelaten. School gaat natuurlijk gewoon door, maar de gebruikelijke extra leesoefeningen zijn nu juist verstorend. Die belemmeren een snelle verandering van routes in de hersenen. Het programma is dus voor een aantal leerlingen geen extra tijdsbelasting, maar gewoon een andere.

%d bloggers liken dit: