Ik bekijk dyslexie, en dyscalculie, vanuit het principe dat oefenen alleen niet helpt. Via de Kick-methode is het mogelijk blijvende verbetering aan te brengen in het efficiënter functioneren van de hersenen, waardoor het lezen, en dus het leren, makkelijker gaat. Het kost minder energie, dus je wordt minder moe.

Dyslexie, en ook dyscalculie, is een verzamelnaam voor verschillende verstoringen in de visuele verwerking van informatie. Hierbij ‘verdwaalt’ een deel van de informatie, waardoor de lezer bijvoorbeeld niet meer weet wat er gelezen is, niet goed kan verklanken en ook nogal eens niet de juiste informatie opslaat. Het is gewoon teveel van het goede.

Dyslexie staat los van intelligentie. Wel ontwikkelen kinderen met een hogere intelligentie meer trucjes om hun problemen te omzeilen, waardoor het wat langer kan duren voordat ouders en leerkrachten het probleem herkennen. Uiteindelijk gaan ze allemaal, door oefentherapie binnen en buiten de school, in het hoofd steeds harder lopen. De Kick-methode gaat er vanuit dat je ook verbeterde routes aan kunt leggen in het hoofd. Het betreft hier het stimuleren van de aanleg van efficiëntere zenuwbanen, die we allemaal ons leven lang nog kunnen maken. Wel geldt: hoe jonger, hoe makkelijker.

Er is dus meer mogelijk dan alleen oefenen. Om te weten wat er voor u of uw kind mogelijk is, kunt u altijd een afspraak maken voor een intakegesprek.

%d bloggers liken dit: