Op dit moment (april 2021) draaien wij, Anneke van Proosdij (Maram-onderwijs) en ikzelf, een pilot binnen één school van Wolderwijs. Het betreft KC Het Veldboeket in Veeningen. Een enorme uitdaging, want ook voor ons kwam de recente lockdown natuurlijk op het verkeerde moment. Toch zien we positieve resultaten en dat willen we ook met anderen delen. Leerlingen zijn met sprongen vooruit gegaan, hoewel het programma door alle vertragingen nog niet is afgerond. Er is hard gewerkt; door de kinderen en hun ouders, door de school en door ons.

Ons huidige programma volgt twee sporen:

  • het bijspijkeren van de groepen 7 en 8, zodat zij met een zo volledig mogelijk pakket aan rekenbagage kunnen doorstromen naar het voortgezet onderwijs. Ook in de groepen 5 en 6 wordt, waar nodig, eerst bijgespijkerd.
  • een nieuwe leerlijn voor de hele school, die voorbereidt op het traditioneel rekenen en op de redactiesommen

De leerlijn is bruikbaar naast een bestaande methode. Hierbij wordt de leerlijn leidend en de methode wordt hulpmiddel. Dat vraagt dus wel enige aanpassing.

De leerlijn biedt het rekenen circulair en stapsgewijs aan. Daar waar nodig met tussenstappen. Kinderen die dat nodig hebben kunnen de tussenstappen blijven gebruiken, waardoor differentiatie op elk niveau mogelijk wordt.

De leerlijn is uitermate geschikt om tijdens projectmatig onderwijs te gebruiken, aangezien je met alle onderwerpen kunt rekenen, op alle niveaus en met alle vaardigheden.

Het vraagt wel lef! De bestaande lesmethode loslaten geeft een onzeker gevoel. Maar als het goed is staan leerkrachten al boven de stof en met behulp van de basisregels die bij het rekenen horen kunnen zij de kinderen niet alleen laten zien hoe het moet, maar ook met een gerust hart zelfstandig laten rekenen.

We zijn bijzonder trots op de volgende feedback:  “Je methode loslaten, dat hebben wij gedaan. En… wij hebben hier geen spijt van. Het kostte wat aanpassingen, vooral het netjes werken op papier na drie jaar snappet onderwijs, maar de aanhouder wint. De resultaten van ons rekenonderwijs zijn ondanks een tweede lockdown sterk verbeterd. Carin en Anneke geven eenvoudige, duidelijke uitleg aan de kinderen. Wat voor veel kinderen fijn is, is het op één manier rekenen en dan ontdekken dat je ingewikkelde sommen, makkelijk kunt uitrekenen. Wij hebben ingezet op groep 5 t/m 8 maar zijn zo enthousiast geworden dat wij nu met dit traditioneel rekenen op een realistische manier starten vanaf groep 1.” (IB’er, KC Het Veldboeket)

Wij zoeken dus scholen met lef, scholen die eraan toe zijn te kiezen voor een aanpak waarbij de basis van ons rekenen weer in nauw verband met de basis van ons getallenstelsel wordt aangeboden. Op een manier die speels en uitdagend is, met voldoende herhaling en structuur voor het automatiseringsproces. Wij bieden de begeleiding van het schoolteam, verzorgen voorbeeldlessen voor de kinderen, spijkeren bij waar nodig en denken mee richting de toekomst.

Zie ook de Blog voor meer informatie over het project.

%d bloggers liken dit: