Ardina houdt zich aan de privacywet.

Ardina verzamelt alleen gegevens van haar eigen cliënten, met als doel een zo goed mogelijke begeleiding binnen haar praktijk.

Ardina verzamelt geen gegevens via haar website, verstuurt geen nieuwsbrieven en deelt geen informatie met derden zonder toestemming van de cliënt. Bij correspondentie via email wordt het mailadres in de mailserver opgeslagen. E-mails worden in principe niet bewaard. Belangrijke informatie gaat, indien nodig, in het dossier, waarna de mail wordt verwijderd.

Persoonsgegevens worden in het fysieke dossier bewaard. Dit fysieke dossier is bij iedere afspraak aanwezig. Na beeïndiging van de behandeling/begeleiding worden gegevens nog maximaal 1 jaar bewaard, waarna ze worden vernietigd. Op verzoek van de cliënt kan dit altijd eerder gebeuren.

Bij klachten zoeken we graag samen naar een oplossing. Wanneer dit niet lukt heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

%d bloggers liken dit: