Vanuit mijn onderwijsachtergrond help ik om onderwijsachterstand zo goed mogelijk weg te werken. Dit doe ik met zowel basisschoolleerlingen als met leerlingen van de middelbare school. Ook klopt er van tijd tot tijd een student aan. Ik maak gebruik van zowel korte als langere begeleidingstrajecten, waarbij ik zoveel mogelijk aansluit bij dat wat nodig is voor de ontwikkeling van de persoon in combinatie met dat wat nodig is voor de school.

Sinds kort werk ik samen aan een begeleidings- en verbetertraject voor rekenvaardigheid op basisscholen. Hiervoor heb ik een leerlijn ontwikkeld. Ik werk hierbij samen met Anneke van Proosdij, die een bijspijkertraject heeft ontwikkeld. Wij hebben de twee gecombineerd tot een pilot en hopen hiermee veel scholen te kunnen helpen.

Bij dyslexie, en dyscalculie, gebruik ik de Kick-methode voor de behandeling. Inmiddels is er een aanvullend begeleidingstraject van 3 maanden ontwikkeld. Dit helpt de leerling zo optimaal mogelijk van de behandeling te profiteren. Indien nodig kan er naderhand ook nog begeleiding volgen met individuele bijlessen.

Als Orthomoleculair Epifysiologisch Therapeut help ik mensen te zoeken naar een andere aanpak van hun probleem. Hiervoor gebruik ik niet maar één methode, maar kies ik juist een bredere aanpak. Het is de bedoeling zelf de regie over de gezondheid te krijgen, voor zover dat mogelijk is.

Mocht u meer willen weten, dan kunt u een gesprek aanvragen.

%d bloggers liken dit: